Thủ thuật “Google” hiệu quả

Khi một sản phẩm trở nên quá phổ biến, được sử dụng hàng ngày và là một công cụ không thể thiếu trong cuộc sống thì tên sản phẩm đó mặc nhiên sẽ trở thành một động từ hay danh từ có thể đại diện cho tất cả những sản phẩm cùng loại.
Continue reading “Thủ thuật “Google” hiệu quả”

Advertisements